Vertex är studenttidningen som skriver

om studentliv och utbildningsfrågor i

Umeå universitets närhet och periferi.

Vertex nominerades 2018 till finalen i den

nationella tävlingen Publishingpriset.

VERTEX skriver om allt som rör studentlivet

i Umeå och utbildningsfrågor vid Umeå

universitet, men även andra ämnen

behandlas. Våra undersökningar visar att en

majoritet av läsarna tycker att tidningen är

“bra” eller “mycket bra”.

Kontakta mig för mer information
Erica Lundholm
090-71 15 22
Erica.Lundholm@display-umea.se