Spira

Spira är en lokal tidning om tro och livsfrågor som delas ut gratis till alla hushåll i Umeå och Tavelsjö.

 

Spira ger stort utrymme åt porträtt och reportage med ett personligt och lättillgängligt tilltal. I nyhetsmaterialet granskas och speglas tendenser inom kyrkan och samhället. Tidningens intervjupersoner och perspektiv är övervägande lokala.

 

Fakta

6 nummer per år
Upplaga 55 000 ex
Utgivare: Svenska kyrkan i Umeå
Delas ut gratis till alla hushåll i Umeå och Tavelsjö (Församlingarna Umeå Maria, Umeå stad, Umeå lands, Teg, Ålidhem och Tavelsjö)

Kontakta mig för mer information
Erica Lundholm
090-71 15 22
erica.lundholm@display-umea.se