sjobefalsforeningen.se

Sjöbefälsföreningens webb

Sjöbefälsföreningen (SBF) och Sjöbefälsföreningen Offentliganställda (SBF-O) har till ändamål att samla allt inom sjöfarten sysselsatt befäl och annan personal i chefsställning i en gemensam organisation.

Sjöbefälsföreningens tidskrift utkommer med åtta nummer per år och innehåller artiklar och notiser om teknik, fackliga frågor och sjöfart i allmänhet samt diverse förströelse

...

besökare per vecka

...

sidvisningar per vecka
Kontakta mig!
Anna Unga
090-71 15 16
anna.unga@display-umea.se
Till sajten