Sjöbefälen

Tidskriften för sjöbefäl utgiven av Sjöbefälsföreningen

Sjöbefälen är medlemstidskrift för Sjöbefälsföreningen och kommer ut med åtta nummer om året. Den är ett aktivt organ för sjöfartspolitisk debatt och tekniska innovationer inom sjöfarten, inte minst på miljöområdet. Tillsammans med hemsidan www.sjobefalsforeningen.se är tidskriften medlemmarnas främsta informationsorgan.

Sjöbefälen följer utvecklingen inom sjöfarten, dess konkurrensförutsättningar och utveckling mot ökad miljöanpassning. Den bevakar säkerhetsfrågor, utbildningsfrågor och inte minst arbetsmiljöfrågorna inom en bransch, där svåra problem kan uppkomma inom detta område både psykosocialt och fysiskt. Arbetsmarknad, jämställdhet och mångfald är andra viktiga ämnesområden.
 

Tidskriften distribueras med posten till de nära 7000 medlemmarna. Därutöver skickas ett par tusen friexemplar till fartygen, till makthavare och myndigheter inom sjöfartsområdet, med- och motparter, massmedia och allmänt sjöfartsintresserade. 

Sjöbefälen
Kontakta mig för mer information
Sonia Tilly
090-71 15 23
Sonia.Tilly@display-umea.se
Sonia2.jpg