sandaren.se

Tidningen för Equmeniakyrkan

Tidningen ser sig som organ för Equmeniakyrkan, den nya kyrka som Svenska Baptistsamfundet, Svenska Missionskyrkan och Metodistkyrkan i Sverige beslöt bilda 2011 och står därtill samfundens gemensamma ungdomsrörelse,  equmenia,  nära.

www.sandaren.se presenteras löpande de senaste nyheterna och här bjuds också på opinionsbildning och debatt.

Kontakta oss för mer information!
Ola Tallbom
090-71 15 12
ola.tallbom@display-umea.se
Corina Wiik
090-71 15 18
corina.wiik@display-umea.se