Sändaren

Sändaren är en prenumererad rikstäckande allmän nyhetstidning med kristen profil. Den vänder sig till en bred allmänhet, men har sin förankring i folkrörelsen svensk kristenhet och då främst det sammanhang som idag benämns Equmenia-kyrkan och ungdoms-organisationen Equmenia.

Tidningen erbjuder med sin breda journalistik och sitt unika perspektiv läsning till yrkesverksamma och intresserade inom övriga trossamfund, ideella organisationer, biståndsorgan och insamlingsorganisationer. 

De sammanhang där Sändaren har sin huvudsakliga spridning präglas av stort ideellt engagemang. Detta engagemang kanaliseras ofta i flera uppdrag inom en mängd olika organisationer och föreningar, ex politiska partier, föreningar, organisationer och företag. 

 

Medlemshushållen konsumerar i genomsnitt för närmare 3,1 miljarder kronor/år och sparar drygt 200 miljoner kronor/år i olika sparformer. Equmeniakyrkan förvaltar finansiella tillgångar på ca 350 miljoner kr och är institutionell köpare av en mängd varor och tjänster. Exempelvis investerar de årligen ca 150 miljoner kr/år i fastigheter runt om i landet.

Kontakta mig för mer information
Corina Wiik
090-71 1518
corina.wiik@display-umea.se