Med Mellanskog

Medlemstidningen för skogsägarbolaget Mellanskog

Mellanskog ägs av de 26 000 skogsägare som valt att vara medlemmar men man hjälper även andra skogsägare. Man arbetar för höga och rättvisa virkespriser och förhandlar med de köpande industrierna för att få så bra priser som möjligt. Man säljer medlemmarnas virke och ju större volym man hanterar desto större kan deras påverkan bli.

Mellanskog verkar för skogsägarnas rätt att äga skog och för ett fritt, lönsamt och ansvarsfullt skogsbruk. Därför arbetar man även näringspolitiskt för att medlemmarna ska ha bra villkor för sitt skogsägande.

I tidningen Med Mellanskog tar man upp aktuella frågor om det privata skogsbruket.

Mellanskog_nr_4_2018_framsida.jpg
Kontakta mig för mer information
Mårten Bäck
090-71 15 00
bokning@display-umea.se