Kyrkogården

Sveriges enda facktidning för begravnings- krematorie- och kyrkogårdsverksamhet

Tidningen Kyrkogården är organ för Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund. Den är religiöst och politiskt obunden samt är även Sveriges enda facktidning för begravnings-, krematorie- och kyrkogårdsverksamhet.


Tidningens innehåll kännetecknas av reflektion över samtiden och sökande i framtiden. Den handlar om såväl teknik och grönytefrågor som organisation och begravningsskick. Kyrkogårdens uppgift är att genom kunskapsspridning bidra till vården av landets begravningsplatser. Genom utblickar och opinionsbildning ska tidningen stödja utvecklingen av en verksamhet som är relevant både nu och i framtiden.

Det finns ca 3 400 kyrkogårdar i Sverige. Verksamheten omsätter 3 miljarder kronor årligen. Det motsvarar ca en femtedel av Svenska kyrkans totala omsättning. Kyrkogården riktar sig till alla som är engagerade i kyrkogårds- och krematorieverksamhet: samtliga anställda och förtroendevalda i verksamheten, allmänna begravningsombud, riksdagen, regeringen, länsstyrelser, politiker och opinionsbildare på området.


Varje nummer av tidningen Kyrkogården beräknas nå upp till ca. 10 000 läsare.

6 nr/år

Kyrkogården
Kontakta mig för mer information
MariaBengtsson_edited.jpg
Maria Bengtsson
0950-402941
maria.bengtsson@display-umea.se