Ducatus

Fackmagasinet för beslutsfattare och inköpare inom Svenska kyrkan

Ducatus är ett rikstäckande magasin och når Svenska kyrkans församlingar, samfälligheter och stift. Tidningen är organ för Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, ett fackmagasin för alla beslutsfattare och inköpare inom Svenska kyrkan.

Ducatus är ett magasin om att leda och arbeta i kyrka och begravningsverksamhet. Tidningen utkommer både på papper och digitalt.

Genom kombinationen av snabbhet och fördjupning ska magasinet dels ställa medlemmarnas och arbetsgivarorganisationens väsentliga frågor på högkant i debatten, dels följa, granska och skildra hur medlemsangelägna frågor hanteras i myndigheter och politiska organ, men även inom kyrklig förvaltning och i de egna leden. Inte minst ska Ducatus genom utblickar visa hur igenkännbara frågeställningar hanteras i andra organisationer och företag.

Upplaga 4300 ex.

4 nummer/år

Ducatus
Kontakta mig för mer information
Ola3.jpg
Ola Tallbom
090-71 15 12
Ola.tallbom@display-umea.se
Prislista & utgivningsplan 2021
Faktablad 2021